Giấy mời : Giấy mời số 343/GM-UBND
Ngày đăng: 25/08/2020 15:55
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 343/GM-UBND
Trích yếu Dự Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương
Ngày ban hành 24/08/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP