Giấy mời : Giấy mời số 338/GM-UBND
Ngày đăng: 24/08/2020 14:32
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 338/GM-UBND
Trích yếu Triển khai Đề án sản xuất vụ Đông 2020; sơ kết công tác phá ô thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn trong sản xuất lúa; bổ cứu công tác phòng chống dịch bệnh, quản lý giết mổ gia súc gia cầm
Ngày ban hành 24/08/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP