Giấy mời : Giấy mời số 337/GM-UBND
Ngày đăng: 22/08/2020 18:45
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 337/GM-UBND
Trích yếu Đi kiểm tra điều chỉnh, bổ sung thiết kế các Tiểu dự án giao thông Dự án “Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền Trung”; xử lý thu hồi đất của Công ty Trung đô; tình hình hoạt động khai thác đá tại mỏ đá xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc
Ngày ban hành 22/08/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP