Giấy mời : Giấy mời số 335/GM-UBND
Ngày đăng: 24/08/2020 15:23
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 335/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe tiến độ thi công và xử lý vướng mắc về bồi thường, GPMB dự án ĐZ 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng, đoạn đi qua thị xã Kỳ Anh
Ngày ban hành 21/08/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP