Giấy mời : Giấy mời số 334/GM-UBND
Ngày đăng: 24/08/2020 15:34
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 334/GM-UBND
Trích yếu Họp Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020
Ngày ban hành 21/08/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP