Giấy mời : Giấy mời số 332/GM-UBND
Ngày đăng: 24/08/2020 15:28
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 332/GM-UBND
Trích yếu Tham dự Hội nghị trực tuyến về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2021
Ngày ban hành 21/08/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP