Giấy mời : Giấy mời số 331/GM-UBND
Ngày đăng: 21/08/2020 16:07
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 331/GM-UBND
Trích yếu Kiểm tra một số cụm công nghiệp và mô hình hỗ trợ khuyến công trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 21/08/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP