Giấy mời : Giấy mời số 330/GM-UBND
Ngày đăng: 24/08/2020 15:24
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 330/GM-UBND
Trích yếu Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030
Ngày ban hành 21/08/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP