Giấy mời : Giấy mời số 328/GM-UBND
Ngày đăng: 20/08/2020 15:42
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 328/GM-UBND
Trích yếu Hội nghị giao ban trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tháng 8 năm 2020 về đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
Ngày ban hành 19/08/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP