Giấy mời : Giấy mời số 321/GM-UBND
Ngày đăng: 14/08/2020 15:48
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 321/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe báo cáo các quy hoạch tại huyện Nghi Xuân
Ngày ban hành 13/08/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP