Giấy mời : Giấy mời số 29/GM-UBND
Ngày đăng: 17/01/2022 16:42
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 29/GM-UBND
Trích yếu Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP