Giấy mời : Giấy mời số 289/GM-UBND
Ngày đăng: 29/07/2020 15:19
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 289/GM-UBND
Trích yếu Họp Ban cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo UBND tỉnh
Ngày ban hành 28/07/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP