Giấy mời : Giấy mời số 288/GM-UBND
Ngày đăng: 13/06/2022 11:28
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 288/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe và thống nhất phương án xử lý về phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác
Ngày ban hành 13/06/2022
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP