Giấy mời : Giấy mời số 287/GM-UBND
Ngày đăng: 19/08/2019 10:42
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 287/GM-UBND
Trích yếu Dự làm việc với Sở Nội vụ
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP