Giấy mời : Giấy mời số 286/GM-UBND
Ngày đăng: 16/08/2019 17:15
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 286/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe phương án phân bổ kế hoạch vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 nguồn NSTW thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP