Giấy mời : Giấy mời số 282/GM-UBND
Ngày đăng: 13/08/2019 16:32
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 282/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe báo cáo và thảo luận về Dự thảo Quy định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP