Giấy mời : Giấy mời số 279/GM-UBND
Ngày đăng: 09/08/2019 16:30
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 279/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe báo cáo tình hình hoạt động của Dự án Formosa; Khu kinh tế tỉnh, giải pháp phát triển các Khu kinh tế và các Dự án đã có chủ trương đầu tư của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP