Giấy mời : Giấy mời số 277/GM-UBND
Ngày đăng: 09/08/2019 16:30
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 277/GM-UBND
Trích yếu Họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe các nội dung trình HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XVII
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP