Giấy mời : Giấy mời số 273/GM-UBND
Ngày đăng: 07/08/2019 16:43
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 273/GM-UBND
Trích yếu Họp Ban Chỉ đạo dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP