Giấy mời : Giấy mời số 271/GM-UBND
Ngày đăng: 22/07/2020 14:59
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 271/GM-UBND
Trích yếu Tham dự “Hội nghị Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2050” của 9 tỉnh, thành phố Khu vực miền Trung
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP