Giấy mời : Giấy mời số 267/GM-UBND
Ngày đăng: 06/08/2019 15:43
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 267/GM-UBND
Trích yếu Làm việc với Công ty TNHH Gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh để nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP