Giấy mời : Giấy mời số 263/GM-UBND
Ngày đăng: 21/07/2020 15:23
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 263/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe báo cáo phương án xử lý bán tài sản nhà, đất Trạm kiểm dịch động vật nội địa tại thị trấn Xuân An và việc bãi bỏ các quy hoạch thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP