Giấy mời : Giấy mời số 263/GM-UBND
Ngày đăng: 30/07/2019 16:43
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 263/GM-UBND
Trích yếu Họp các nội dung liên quan đến giá đất cụ thể
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP