Giấy mời : Giấy mời số 258/GM-UBND
Ngày đăng: 27/07/2019 15:33
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 258/GM-UBND
Trích yếu Đi kiểm tra Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP