Giấy mời : Giấy mời số 255/GM-VPUB
Ngày đăng: 04/10/2022 15:07
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 255/GM-VPUB
Trích yếu Tập huấn và hướng dẫn sử dụng chức năng lấy ý kiến Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh trên phần mềm Hồ sơ công việc
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP