Giấy mời : Giấy mời số 254/GM-UBND
Ngày đăng: 16/07/2020 15:16
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 254/GM-UBND
Trích yếu Họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đợt 2 năm 2020
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP