Giấy mời : Giấy mời số 24/GM-UBND
Ngày đăng: 17/01/2022 16:45
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 24/GM-UBND
Trích yếu Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP