Giấy mời : Giấy mời số 249/GM-UBND
Ngày đăng: 15/07/2020 15:58
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 249/GM-UBND
Trích yếu Kiểm tra DA tu bổ, tôn tạo KDT Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du và xử lý kiến nghị, đề xuất của xã Bùi La Nhân
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP