Giấy mời : Giấy mời số 245/GM-UBND
Ngày đăng: 14/07/2020 15:38
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 245/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP