Giấy mời : Giấy mời số 241/GM-UBND
Ngày đăng: 13/07/2020 15:42
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 241/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe Quy hoạch chi tiết Trung tâm Logistics Vũng Áng
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP