Giấy mời : Giấy mời số 240/GM-UBND
Ngày đăng: 13/07/2020 15:42
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 240/GM-UBND
Trích yếu họp thảo luận về Đề án xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Hà Tĩnh (DDCI)
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP