Giấy mời : Giấy mời số 238/GM-UBND
Ngày đăng: 13/07/2020 15:42
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 238/GM-UBND
Trích yếu Kiểm tra tiến độ sản xuất Hè Thu và công tác chống hạn cho cây ăn quả, cây chè
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP