Giấy mời : Giấy mời số 221/GM-UBND
Ngày đăng: 29/06/2020 15:40
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 221/GM-UBND
Trích yếu Thông qua kết quả kiểm toán Chuyên đề Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020”
Ngày ban hành 29/06/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP