Giấy mời : Giấy mời số 217/GM-UBND
Ngày đăng: 24/06/2020 16:25
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 217/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe báo cáo phương án tổ chức sản xuất trên các vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung được Nhà nước đầu tư
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP