Giấy mời : Giấy mời số 213/GM-UBND
Ngày đăng: 23/06/2020 16:39
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 213/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe cơ chế tài chính xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành 22/06/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP