Giấy mời : Giấy mời số 212/GM-UBND
Ngày đăng: 23/06/2020 16:38
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 212/GM-UBND
Trích yếu Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương
Ngày ban hành 22/06/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP