Giấy mời : Giấy mời số 211/GM-UBND
Ngày đăng: 22/06/2020 15:32
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 211/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe một số nội dung trình Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII (Có Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết kèm theo)
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP