Giấy mời : Giấy mời số 203/GM-UBND
Ngày đăng: 16/06/2020 15:47
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 203/GM-UBND
Trích yếu Họp sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP