Giấy mời : Giấy mời số 201/GM-UBND
Ngày đăng: 15/06/2020 15:26
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 201/GM-UBND
Trích yếu Họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe các nội dung trình HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP