Giấy mời : Giấy mời số 195/GM-UBND
Ngày đăng: 09/06/2020 14:54
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 195/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe báo cáo dự thảo một số nội dung trình Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP