Giấy mời : Giấy mời số 193/GM-UBND
Ngày đăng: 08/06/2020 15:40
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 193/GM-UBND
Trích yếu Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Kỳ Anh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP