Giấy mời : Giấy mời số 192/GM-UBND
Ngày đăng: 04/06/2020 15:57
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 192/GM-UBND
Trích yếu Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP