Giấy mời : Giấy mời số 156/GM-UBND
Ngày đăng: 27/04/2021 15:43
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 156/GM-UBND
Trích yếu Hội nghị Trực tuyến Tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR, Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 Triển khai Đề án sản xuất vụ Hè thu năm 2021
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP