Giấy mời : Giấy mời số 141/GM-UBND
Ngày đăng: 17/04/2019 15:42
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 141/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý các nội dung tồn đọng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP