Giấy mời : Giấy mời số 136/GM-UBND
Ngày đăng: 12/04/2019 17:27
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 136/GM-UBND
Trích yếu Dự khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 tại Hà Tĩnh năm 2019
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP