Giấy mời : Giấy mời số 134/GM-UBND
Ngày đăng: 16/04/2019 08:44
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 134/GM-UBND
Trích yếu Dự Hội nghị trực tuyến về đảm bảo an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP