Giấy mời : Giấy mời số 133/GM-UBND
Ngày đăng: 12/04/2019 17:27
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 133/GM-UBND
Trích yếu Hội nghị tổng kết công tác An toàn thực phẩm năm 2018 triển khai kế hoạch thí điểm thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP