Giấy mời : Giấy mời số 129/GM-UBND
Ngày đăng: 08/04/2019 10:50
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 129/GM-UBND
Trích yếu Làm việc với Đoàn công tác của Cuc Biến đổi khí hậu và Cơ quan Hợp tác phát triển Đức (GIZ)
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP