Giấy mời : Giấy mời số 128/GM-UBND
Ngày đăng: 05/04/2019 10:57
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 128/GM-UBND
Trích yếu Dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2018 và phương hướng năm 2019
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP