Giấy mời : Giấy mời số 127/GM-UBND
Ngày đăng: 04/04/2019 10:14
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 127/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe báo cáo một số nội dung: Các vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; Tiến độ đánh giá tài sản Dự án Bò giống và bò thịt của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà; Hồ sơ bồi thường do sự cố môi trường của HTX Việt Hải; Các tồn đọng liên quan đến Dự án Nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung; Việc khảo sát, lập Dự án Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Khẩu - giai đoạn 2
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP